lacné CD DVD cena - Blu-Ray objednávky - obchodlacné tonery obchod - cena - objednávkylacné externy HDD obchod - cena - objednávkylacné nápln obchod - cena - objednávkyOCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana osobných údajov & použitie cookies

Túto webovú stránku prevádzkuje Online Media Shop s.r.o., Hlavná 22, 943 01 Štúrovo, ďalej iba "prevádzkovateľ”.


1.Duševné vlastníctvo

Všetky obsiahnuté materiály na tejto stránke sú duševným vlastníctvom spoločnosti. Tieto materiály je zakázané kopírovať a rozmnožovať, s výnimkou v rozsahu potrebnom na ich prezeranie v režime on-line. Bez ohľadu na uvedené si môžete pre stránky vytlačiť svoju osobnú potrebu.


2.Odkazy na webstránku

Odkazy na túto webstránku musia vždy odkazovať na jej domovskú stránku.


3.Aktuálnosť informácií na tejto webstránke

Informácie obsiahnuté na tejto webstránke sú určené pre slovenských zákazníkov spoločnosti Online Media Shop s.r.o. a v iných krajinách nemusia byť platné. Online Media Shop s.r.o. vyvíja všetko úsilie na to, aby obsah tejto webstránky bol vždy správny a aktuálny, avšak nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu vzniknutú v súvislosti so spoľahnutím sa na obsah tejto webstránky. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť špecifikáciu produktov. V prípade záujmu o informácie o špecifikáciách produktov pre Vašu krajinu sa prosím obráťte na predajcu spoločnosti Online Media Shop s.r.o.vo Vašom okolí.


4.Čo sa stane s osobnými údajmi, ktoré nám poskytnete?

Online Media Shop s.r.o. rešpektuje vaše súkromie – nespracúva žiadne údaje (ako napríklad meno, adresa, telefónne číslo prípadne e-mailová adresa, „osobné údaje"), na základe ktorých by bolo možné identifikovať Vašu osobu, pokiaľ nám ich neposkytnete dobrovoľne a s Vaším súhlasom. V prípade, ak si neželáte aby sme spracúvali Vaše osobné údaje, prosíme aby ste nám ich neposkytovali. Práva dotknutej osoby v zmysle § 20 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov sú vám garantované.


Online Media Shop s.r.o., ako prevádzkovateľ Vaše osobné údaje bez Vášho predchádzajúceho súhlasu nebude spracúvať, ani neposkytne na nezávislé použitie tretím osobám. Účelom spracúvania Vašich osobných údajov spoločnosťou Online Media Shop s.r.o. je informovať Vás o nových produktoch, službách, špeciálnych ponukách a možnosť hodnotiť a zlepšovať naše služby. Osobné údaje možno spoločnosťou Online Media Shop s.r.o. poskytnúť za týmto účelom výlučne pridruženým subjektom spoločnosti Online Media Shop s.r.o.. Pokiaľ si želáte, aby Vám boli zasielané ďalšie informácie, prosíme aby ste pred odoslaním Vašich osobných údajov zaškrtli príslušnú kolónku v spodnej časti formulára na webstránke."


5.Elektronická komunikácia

V prípade, že si želáte, aby sme Vám zasielali informácie ktoré zodpovedajú Vašim požiadavkám a záujmom, prosím použitie URL odkaz nachádzajúci sa v obsahu Vašich e-mailov. URL odkaz nám umožňuje sledovať a zhromažďovať informácie rovnako, ako keby ste e-mailovú správu otvorili a na odkaz v e-maili klikli. Zhromaždené údaje nám pomáhajú určiť Vaše záujmy a predchádzajú zasielaniu nepotrebných správ našim zákazníkom.


Vynaložíme náležité úsilie na to, aby sme tieto informácie odstránili z našich existujúcich záznamov.


6.Propagačné činnosti

Pokiaľ sa zúčastníte súťaže, žrebovania alebo inej propagačnej akcie, sme oprávnení použiť osobné údaje, ktoré ste nám v rámci týchto akcií s Vaším súhlasom za účelom uvedeným vo vyhlásení o udelení súhlasu poskytli. Ak si neželáte, aby sme využívali Vaše osobné údaje, postupujte podľa bodu 13.


7.Odkazy na webstránky tretích strán

Naša webstránka môže obsahovať odkazy na iné stránky spoločnosti Online Media Shop s.r.o. prípadne na stránky našich predajcov, autorizovaných servisov, iné pridružené spoločnosti alebo sociálne médiá. Ak na odkaz na niektorú z uvedených stránok kliknete, prosím zoberte na vedomie, že stránky môžu mať vlastné pravidlá ochrany osobných údajov a preto za uvedené stránky nepreberáme žiadnu zodpovednosť a neručíme za ich obsah. Predtým ako im poskytnete Vaše osobné údaje sa prosím oboznámte s ich pravidlami ochrany údajov


8.Zhromažďovanie a použitie informácií

Informácie, ktoré automaticky zhromažďujeme a ukladáme v log súboroch na Vašom počítači zahŕňajú Vašu IP adresu, typ prehliadača a jazykové nastavenia, operačný systém, poskytovateľa internetových služieb (ISP) a dátum/čas.


Tieto informácie používame na zefektívnenie správy našej webovej stránky, získanie informácií o správaní návštevníkov našich webových stránok, analýzu trendov a získavanie komplexných demografických dát o používateľoch našej stránky. Zhromaždené informácie môžu byť použité pri našich marketingových a reklamných činnostiach a komunikácii.


9.Cookies súbory

Webstránka Online Media Shop s.r.o., e-mailové správy, online služby, reklama a interaktívne aplikácie používajú technológiu „cookies" a iné technológie ako napríklad webové signály a pixel tagy.


Cookie súbor je reťazec informácií v textovej podobe, ktoré náš web server posiela do cookie súboru prehliadača, ktorý máte nainštalovaný na harddisku Vášho počítača. Toto našej webstránke umožňuje zapamätať si, kto ste a kedy došlo k spojeniu medzi web serverom a prehliadačom. Hlavným účelom používania cookies je identifikovať používateľov a umožniť nášmu web serveru poskytovať Vám personalizované webstránky, ktoré návštevu webstránky Online Media Shop s.r.o. prispôsobia Vašim osobným preferenciám a potrebám.


Online Media Shop s.r.o. a naši partneri tiež používajú cookies a iné technológie na to, aby si systém zapamätal osobné informácie, ktoré odovzdávate pri návšteve našej webstránky, používaní aplikácií a online služieb. Toto je možné napríklad zapamätaním si informácií ktoré ste poskytli, keď ste v minulosti vyplnili webformulár.


Naša webstránka používa dva typy cookies:

•Dočasné cookies: tieto dočasné cookies, ktoré zostávajú uložené v cookies súbore Vášho prehliadača iba dovtedy kým našu webstránku neopustíte. Cookies sú tiež odstránené pokiaľ istý čas stránku nenavštívite.

•Trvalé cookies: tieto cookies zostávajú uložené v cookies súbore Vášho prehliadača dlhšiu dobu. Dĺžka doby závisí od nastavenia Vášho internetového prehliadača. Trvalé cookeis umožňujú, aby boli vždy keď niekto stránku navštívi informácie smerované na webový prehliadač. Trvalé cookies sú známe aj pod názvom sledovacie cookies.


10.Cookies súbory tretích strán

Online Media Shop s.r.o. môže za účelom propagácie a sledovania našej marketingovej komunikácie kedykoľvek využiť reklamu tretích strán. Na meranie efektivity a personalizovanie reklamného obsahu využíva reklama tretích strán cookies.


Ďalšie informácie o použití cookies týchto tretích strán sú obsiahnuté v ich pravidlách ochrany údajov. V prípade, že máte záujem o viac informácií o ochrane údajov týchto tretích strán, navštívte webstránku Network Advertising Initiative, ktorá obsahuje informácie aj o tom, ako údaje týmto tretím stranám neposkytovať.


11.Webové signály a pixely

Naša webstránka a e-mailová komunikácia môže obsahovať elektronické obrázky nazývané tiež webové signály alebo pixel tag. Webové signály a pixel tagy primárne využívajú technológie tretích strán, napr. Google Analytics, a ich cieľom je monitorovať aktivitu návštevníkov našej stránky.


12.Povolenie a zakázanie cookies súbory

Cookies máte možnosť povoliť alebo zakázať prostredníctvom nastavení Vášho internetového prehliadača. Prečítajte si pokyny na nastavenie prehliadača alebo navštívte sekciu Cookies, kde sa dozviete ako nastavenia prehliadača zmeniť.


Zakázanie cookies môže znížiť funkcionalitu wesbtránky Online Media Shop s.r.o..


13.Kontaktujte nás vo veci ochrany osobných údajov

V prípade ak sa zaujímate alebo máte otázky ohľadne našej politiky ochrany údajov alebo máte otázky o tom ako spracovávame Vaše osobné údaje, kontaktujte nás prostredníctvom nižšie uvedeného e-mailu alebo na telefónnom čísle. V prípade, že si želáte získať prístup k Vašim osobným údajom alebo si želáte ich opravu, zablokovanie alebo odstránenie, postupujte rovnako

Jogi nyilatkozat

Szerzői jogok

Webáruház Tulajdonos oldalain megjelenő anyagok tartalmát, a fotókat és adatokat szerzői jog védi. Másolásuk valamennyi formája, adatrendszerekben való tárolása, más internetes oldalakon történő közzététele, bármilyen formában történő felhasználása - a személyes használatot meghaladó mértékben - kizárólag Webáruház Tulajdonos előzetes írásbeli engedélyével történhet. Jelen weboldal többek között a következő szerzők szerzői jog védelme alatt álló szöveges, grafikai, vagy egyéb alkotásait tartalmazhatja: Webmasters-Informatika Kft., VistaIco.com.

Altalános felelősség korlátozás

Webáruház Tulajdonos oldalait mindenki csak saját felelősségére látogathatja illetve használhatja. Webáruház Tulajdonos oldalain közölt esetleges téves vagy megtévesztő tartalomból-, a weboldalai és szolgáltatásai használatából-, azok használatra képtelen állapotából-, meghibásodásából-, szüneteléséből- vagy megszűnéséből eredően a felhasználókat ért bárminemű veszteségért, közvetlen vagy esetleges következményekkel járó kárért felelősséget nem vállal. (Ezen megállapításunk nem vonatkozik a külön megállapodással vagy szerződéssel szabályozott szolgáltatásainkra - melyekkel kapcsolatban Webáruház Tulajdonos a szerződésekben foglaltak szerint jár el és felel.)

Kockázat

Webáruház Tulajdonos szolgáltatásait igénybe vevő felhasználók tudomásul veszik, hogy az adattovábbítás folyamán adatok elveszhetnek, megsemmisülhetnek, esetleg illetéktelen kezekbe kerülhetnek, valamint az Internet nyilvános jellegéből adódóan idegen behatolások történhetnek a rendszerbe, így a felvitt adatok (személyes adatokat is beleértve) illetéktelen kezekbe kerülhetnek. Ilyen esetekben Webáruház Tulajdonost semmilyen felelősség nem terheli, ez irányú kockázattal a felhasználó tisztában van, és ezt a kockázatot a szolgáltatás igénybevételekor vállalja.
Természetesen mindent megteszünk annak érdekében, hogy az adatok biztonságban legyenek, tárhelyünket és weblapunkat szakemberek kezelik és a rendszereket rendszeresen frissítik. Az adatokat harmadik félnek önszántunkból nem adjuk ki - kivéve a hatóságoknak, ha arra megfelelő felhatalmazásuk vagy engedélyük van.

Tájékoztatjuk, hogy Webáruház Tulajdonos jelen weboldalát csak a fentiek elfogadása esetén használhatja!


Doprava zadarmo pri
objednávke nad 50 EUR
Osobny' odber
na predajni v S'túrove